Het plan Buurskamp Wezep

Het stedenbouwkundig plan Buurskamp Wezep omvat in totaal 25 woningen. Er komen twee type woningen, twee-onder-een-kap en multifunctionele woningen en daarnaast nog twee vrije kavels.

Het plan is verdeeld in vier deelgebieden:

  • deelgebied I Aletta Jacobsstraat
  • deelgebied II Buurskamp zuidelijk deel
  • deelgebied III Buurskamp noordelijk deel
  • deelgebied IV Troelstrahof

 

Klik op een afbeelding om te vergroten

Verkaveling

Op de kaart aan de rechterzijde zijn de verschillende deelgebieden aangeduid. De twee-onder-één-kap woningen bevinden zich aan de Aletta Jacobsstraat en het noordelijk deel van de Buurskamp. Aan de zuidzijde grenzen deze woningen min of meer aan het bestaande kavel met de woning aan de Buurskamp 5.

Aan de noordzijde van het plangebied is een fiets-/voetpad geprojecteerd als langzaam verkeersverbinding tussen Aletta Jacobsstraat en de Buurskamp.

De multifunctionele woningen zijn gesitueerd aan het zuidelijk deel van de Buurskamp. Doordat de multifunctionele twee-onder-een-kapwoningen niet aan elkaar geschakeld zijn, beschikken deze woningen over twee opstelplaatsen voor de auto op eigen terrein.

In het noordelijke deel van het plangebied staan 2 vrije kavels gesitueerd, diagonaal gescheiden door een groenstrook van 8 meter. De zuidelijke kavel wordt ontsloten vanaf de Buurskamp en de noordelijke van de twee kavels vanaf de Troelstrahof.

Deelgebieden

Klik op de deelgebieden voor meer informatie.

Verkaveling
Deelgebied I - Aletta Jacobsstraat Deelgebied II - Buurskamp zuidelijk deel Deelgebied III - Buurskamp noordelijk deel Deelgebied IV - Troelstrahof

Deelgebied I - Aletta Jacobsstraat

In dit deelgebied komen 8 twee-onder-een-kapwoningen, gelegen aan de Aletta Jacobsstraat.

In de huidige situatie bevindt zich een loopstrook aan één kant van de weg. In het nieuwe plan wordt ook aan de andere kant een eenzelfde loopstrook voorzien, met daarachter een ca 3m brede grasstrook tot aan de erfgrens. Hiermee krijgt de weg een eigen, groen karakter waarbij de groenstrook tevens kan dienen als waterberging (wadi). Opritten die de grasstrook doorsnijden kunnen worden uitgevoerd in grasstenen (vergelijkbaar met de situatie in het noordelijk deel van de Buurskamp).

Deelgebied II - Buurskamp zuidelijk deel

Aan het zuidelijke deel van de Buurskamp bevinden zich 5 multifunctionele woningen, met een badkamer en slaapkamer op de begane grond.

Dit wegdeel vormt een min of meer doodlopend verlengde van de Aletta Jacobsstraat. Dit deel van de straat krijgt een wat intiemer en beslotener karakter door het achterwege laten van de grasstrook. Het collectief toepassen van hagen op erfafscheiding sluit mooi aan op dit wegprofiel.

Deelgebied III - Buurskamp noordelijk deel

In dit deelgebied komen 10 twee-onder-een-kapwoningen, gelegen aan de buurskamp.Tegenover het te ontwikkelen plangebied ligt reeds een groene scheg die de straat een eigen identiteit en karakter geeft. Hier wordt aan de plangebieds-zijde een min of meer traditionele langsparkeerstrook met daarachter een trottoir gerealiseerd.

Deelgebied IV - Troelstrahof

In de groenzone tussen de twee kavels met vrijstaande woningen komt een pad van betontegels ligt dat aansluit op een bestaand pad tussen twee scholen. Aan de oostzijde van de meest noordelijke kavel, ligt een groenzone met daarin een bestaand trottoir van 1,80m. Er is ruimte voor een eventueel nieuw aan te leggen fietspad naast het trottoir. De zuidelijke kavel zal worden ontsloten via de Buurskamp. De noordelijke kavel d.m.v. de Troelstrahof.

Locatie foto's

Ontwikkeling en realisatie

 

 

Buurskamp Wezep

© 2024 Buurskamp Wezep | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Vormgeving & Inhoud: Thumbs Up | Website ontwikkeld door Sieronline